UNDERSÖKNING OCH DIAGNOSTIK

Med kompetens och avancerad utrustning gör vi mycket noggranna mätningar och undersökningar för att hitta exakt rätt lösning för varje person. På så vis kan vi på ett mycket tidigt stadium upptäcka eventuella förändringar i dina ögon och därmed behandla och förebygga dem i god tid.

Behöver en ögonläkare undersöka dig så kan vi även hjälpa dig med det via landstinget eller privatmottagning.

Glasögon kan du inte köpa hos oss men du får alltid med dig ett glasögonrecept som du kan använda hos valfri glasögonåterförsäljare.

Eftersom olika personer har olika problem har vi ett även olika undersökningar (se tabellen nedan vad som ingår i de olika undersökningarna).
Se även våra olika kontaktlinsundersökningar.


PRISER UNDERSÖKNINGAR

Vad våra olika undersökningar kostar kan du se här.

+100%-


SE VAD VÅRA OLIKA UNDERSÖKNINGAR INNEHÅLLER

Undersökning 40 min 60 min Utökad glaukom Utökad gula fläcken
Anamnes
Objektiv mätning av ögats synfel
Mätning av ögats främre kupighet
Tryckmätning
Utskrift av recept på styrkor
Mätning av ögats främre kupighet
Ögonbottenfoto för arkivering
Biomikroskopiering
Samsynkontroll
Utvärdering av ögonbottenfoto
Mätning av hornhinnans tjocklek
OCT-mätning
Synfältmätning (vid behov)
Vågfrontanalys (vid behov)
Pigmentepitelsmätning
PRIS (SEK) 700 900 1400 1200

VILL DU VETA VAD ALLT BETYDER I TABELLEN OVAN?

TOPPMODERN TEKNIK GER OPTIMALA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi arbetar med den allra senaste tekniken på marknaden för att du ska få en noggrann och optimerad undersökning av dina ögon. På så vis kan vi på ett mycket tidigt stadium upptäcka eventuella förändringar i dina ögon och därmed behandla och förebygga dem i god tid.