VI TAR HAND OM DIN ÖGONSJUKVÅRD

På Eye Clinic har vi personal med hög kompetens inom ögonsjukvård. Vi kan på ett effektivt sätt utreda, diagnostisera och behandla både vanliga och ovanliga synproblem och ögonsjukdomar. Alltså har du Nu har du möjlighet att komma till oss för såväl undersökning, behandling och uppföljning.

Du kan komma till oss privat eller via försäkringsbolag.

SAMMA PATIENTAVGIFT

Vården inom vårdvalet innefattar ögonläkarmottagning, grå starr operationer, ögonbottenfotografering för diabetiker samt grön-starr undersökning och -behandling mm. Du betalar samma patientavgift hos oss som hos Landstinget.

Dessutom kan vi erbjuda tillval av toriska och progressiva linser vid grå starroperationer samt avancerad ögonkirurgi. Läs mer nedan under Co-payment.

+100%-

MÖJLIGHET TILL UPPGRADERING

Co-payment innebär att vård som faller under Landstingets ansvar alltid bekostas av dem men att du som patient kan välja att uppgradera din vård och då endast betala mellanskillnaden på priset.

T ex kan du vid en grå starr-operation uppgradera standardlinsen som ingår till högkvalitativa multifokala linser. Med dessa linser slipper du glasögon efter operationen och du betalar då endast mellanskillnaden av priset på linserna.

SÅ KOMMER DU TILL OSS

Genom vårdvalet är det du som bestämmer vem som skall ta hand om din ögonhälsa1. Till oss kommer du enkelt genom att be din vårdcentral, ögonläkare eller optiker om en remiss till oss. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

 

1. Förutsatt att du är över 20 år.

  • Remiss från vårdcentral
  • Remiss från ögonläkare
  • Remiss från optiker
  • Vid akuta besvär