OPTIKER

De flesta går till optikern för att man börjar se dåligt och behöver köpa nya glasögon eller uppdatera sina linser.

Ett optikerbesök innehåller så mycket mer än att bara ta reda på ditt synfel.
Din ögonhälsa är en del av din generella hälsa, en hälsoundersökning av dina ögon.  Det borde vara lika självklart att regelbundet kontrollera ögonen hos optikern som att gå till tandläkaren och kontrollera tänderna, oavsett om man har synfel eller ej.

En ögonhälsoundersökning är väldig individuell och anpassas alltid efter varje individ och dess besvär eller förutsättningar. Då kan man i ett mycket tidigt skede upptäcka eventuella symptom på sjukdomar eller problem som bör undersökas vidare av ögonläkare eller följas upp noggrannare av optiker. Man kan upptäcka allt från diabetes till torra ögon eller åldersförändringar på gula fläcken.
Optikern rekommenderar hur ofta du bör kontrollera dina ögon. Generellt sett om du har friska ögon räcker det att göra en ögonhälsoundersökning vartannat eller vart tredje år, har du några ärftliga ögonsjukdomar eller andra problem kan du behöva besöka optikern oftare för uppföljning. Linsbärare bör besöka optikern en till två gånger per år (som Linsboxen-kund ingår alla optikerbesök).

Du har bara två ögon, ta hand om dem!

Läs mer om våra undersökningar här.

Våra optiker Jeanette och Leif håller för andra året i rad föredrag på Svenska OptikerMässan om vårt unika sätt att arbeta. Om just detta kan du läsa mer om här.

+100%-


Bra att tänka på inför en ögonhälsoundersökning:

  • Ta reda på ifall det finns ögonsjukdomar,synnedsättning, diabetes eller andra sjukdomar i släkten.
  • Kontrollera vilken utbildning, kompetens och förutsättningar din optiker har för att göra en noggrann ögonhälsoundersökning.
  • Ställ frågor till optikern om vad som ingår i undersökningen.
  • En synundersökning ska alltid utföras av en av socialstyrelsen leg. optiker. Optiker har liksom läkare tystnadsplikt och lyder bla under Sjuk och hälsovårdslagen och patientjournallagen.

Via optikerförbunder kan kontrollera viken utbildning din optiker har och mycket mer.
Länk till Optikerförbundet.


Visste ni att vi har två av Sveriges mest vidareutbildade optiker?

Våra optiker Jeanette Brandt och Leif Petersson vidareutbildar sig hela tiden för att vi ska ligga i framkant när det gäller ögonhälsovård.
Just nu ligger de på 5:e respektive 11:e plats när det gäller fortbildningspoäng.

Här kan du även se Topplistan på Sveriges optikers fortbildningspoäng 2015-2017. Sidan uppdateras kontinuerligt.
Länk till Topplistan.

Toppmodern teknik ger optimala förutsättningar

Vi arbetar med den allra senaste tekniken på marknaden för att du ska få en noggrann och optimerad undersökning av dina ögon. På så vis kan vi på ett mycket tidigt stadium upptäcka eventuella förändringar i dina ögon och därmed behandla och förebygga dem i god tid.