NATTLINSER (OrthoK).

Nu vänder vi på det hela, sätter in kontaktlinserna på kvällen och tar ut dem på morgonen. Under natten formar linserna dina ögon för bra syn hela dagen. Perfekt för dig som upplever glasögon och kontaktlinser besvärande på dagtid. Det är också ett alternativ för dig som av någon anledning inte kan ha linser dagtid, till exempel pga torra ögon eller torr/dammig luft på jobbet.

+100%-


SKARP SYN – UTAN GLASÖGON ELLER KONTAKTLINSER

Vill du se utan glasögon eller kontaktlinser varje dag? Med de innovativa nattlinserna kan du få din önskan uppfylld. Nattlinsen är en stabil kontaktlins med speciella egenskaper som används på natten! Under tiden du sover omformar linsen din hornhinna. När du vaknar upp på morgonen tar du ut linsen och ser hela dagen utan att använda glasögon eller kontaktlinser. Nu finns även dessa linser som progressiva, dvs för dig som behöver lästillägg.

ALTERNATIV TILL LASEROPERATION

Den orthokeratologiska* korrektionen ger, till skillnad från operation, ingen varaktig förändring. När du slutar använda linserna kommer ditt synfel tillbaka. Nattlinser och operation ger samma resultat, en tydlig syn utan glasögon eller kontaktlinser men utan något ingrepp i ögat.

SÅ FUNGERAR DET

Den orthokeratologiska processen utnyttjar hornhinnans elasticitet. Nattlinserna omformar ögats hornhinna under tiden du sover så att du dagen efter har ett tydligt seende helt utan korrektion. Redan efter första natten kommer du uppleva en märkbar förändring och som regel uppnår man fullt resultat efter 3-12 dagar. Effekten av nattlinserna varar minimum 16 timmar. Ju svagare styrka desto längre effekt, vilket gör att en del inte behöver sätta in linserna varje kväll

REVERSIBEL KORREKTION

Processen är reversibel. Detta innebär att när du inte längre använder nattlinserna kommer hornhinnan återgå till sin naturliga form.

KAN ANVÄNDAS FÖR DE FLESTA NÄRSYNTA

Nattlinser kan korrigera närsynthet upp till -4,50 dioptrier. C:a 70% av alla närsynta ligger inom denna kategori. Linserna kan också korrigera brytningsfel upp till -2,50 dioptrier och lästillägg på upp till add +2,0. Fråga din specialiserade optiker om detta är ett alternativ för dig.

TILLPASSA BARA AV SPECIALISTER

Personer med ögonsjukdomar ska inte tillpassas med nattlinser. En kvalificerad kontaktlinsspecialist kan utvärdera om dina ögon har förutsättningarna för att använda nattlinser. Vid tillpassningen kommer din kontaktlinsspecialist göra en noggrann mätning med en topograf** för att kunna framställa en exakt tillpassad lins. I början sker återbesöken en gång i veckan fram till att önskad effekt uppnås. Därefter sker kontrollerna halvårsvis.

MYOPIKONTROLL, DVS BROMSNING AV MYOPIUTVECKLING

Flera studier*** visar att vid användning av nattlinser kan utvecklingen av närsynthet (myopi) bromsas med upp till 50%. Detta innebär att ett barn på 12 år med c:a -1,00 dioptri i synfel, som börjar med glasögon eller vanliga kontaktlinser, kommer som vuxen att bli närsynt med omkring -3,00 – -4,00 medan en 12 åring med -1,00 dioptri som börjar med nattlinser kommer att sluta med ett synfel på ungefär -2,00 som vuxen.   * Orthokeratologiska: En korrigering av närsynthet och brytningsfel ** Topograf: Optisk instrument. Som mäter hornhinnans yta med en noggrannhet av 1/1000 mm. *** Pauline Cho, ”The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control” Current Eye Research , 30:71–80, 2005 Walline, J, Crayon (Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness) Slowing Myopia Progression with Lenses, Contact Lens Spectrum, June 2007FRÅGOR OCH SVAR OM NATTLINSER