LASERBEHANDLINGAR

YAG-LASER VID EFTERSTARR

Efterstarr (sekundär katarakt) utvecklas i ca 20% av de fall som genomgår en gråstarroperation. I dessa fall åtgärdas det lätt med hjälp av laser. Efterstarr kan uppkomma några månader efter ingreppet. Symtomen är som vid grå starr: synnedsättning, bländningsbesvär, sämre avståndsbedömning m.m.

SLT-LASER VID HÖGT ÖGONTRYCK (GLAUKOM)

(Selective Laser Trabeculoplasty) Om man har glaucom (grön starr) eller lider av högt ögontryck kan detta åtgärdas med hjälp av laser. Då kan man slippa trycksänkande droppar och tabletter som kan ge biverkningar.

Cirka 40-60% av de som har grön starr kan med hjälp av SLT-laser lindra sina besvär.

+100%-


LÄS MER OM YAG-LASER OCH SLT-LASER:

Behandling med YAG-laser

YAG-laser är en behandling som används vid efterstarr.
När man har genomgått en gråstarroperation kan linskapseln bli grumlig och synen försämras då successivt. Detta kan uppkomma efter månader eller år men behandlas enkelt med laser.

Innan behandlingen ges pupillvidgande droppar, pga dessa kan man uppleva ljuskänslighet det närmaste dygnet. Behandlingen tar ca 10 minuter och är smärtfri.

Efter behandlingen
De närmaste dagarna kan man uppleva viss irritation, skavkänsla eller lätt rodnad.
Dimsyn är vanligt de närmste dygnen men synen blir bättre inom några dagar.