GRÅSTARROPERATION

Vid gråstarroperationen byter man ut den grumliga linsen mot en ny konstgjord lins.

Det finns flera olika typer av linser som används vid operationen och man kan korrigera olika typer av synfel: närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. En monofokal lins, som erbjuds av Region Jönköpings län och försäkringsbolag, kan ge fokus på antingen nära eller långt håll och en multifokal lins¹,  kan ge fokus på flera avstånd, precis som progressiva glasögon eller kontaktlinser¹.
Vill man ha en progressiv lins via sitt försäkringsbolag är detta oftast möjligt vid betalning av mellanskillnaden.

Vilken lins som passar dig är något som ögonläkaren bestämmer tillsammans med dig.

Operationen är världens vanligast genomförda operation och räknas även som en av de säkraste i världen. Bara i Sverige utfördes ca 115.000 gråstarroperationer under 2014². Metoden har funnits länge, men det är under de senaste åren det har utvecklats linser i bättre utförande.

Under operationen görs ett litet snitt i kanten av hornhinnan. Genom snittet plockas den grumliga linsen bort och den konstgjorda linsen läggs in, operationen tar cirka 15 minuter per öga. Man ser i regel bättre omedelbart efter operationen och man kan arbeta som vanligt efter några dagar (beroende på arbete). Det kan dock ta lite tid att vänja sig vid sin återvunna synförmåga och det kan ta några månader innan man får fullt resultat av operationen och allt har läkt ordentligt.
Första veckan kan synen upplevas som disig bl a på grund av att hornhinnan blir lite svullen efter operationen.

1. Har man astigmatism kan man även välja till lins för att korrigera detta i båda alternativen.
Vid val av en standardlins ska man kontakta sin optiker 6-8 veckor efter operationen för att göra en synundersökning och ev. utprovning av nya glasögon. Ca 1 år efter operationen är det bra att besöka sin optiker igen för kontroll av synen och bedömning av en eventuell efterstarr.

2. Av tillgänglig statistik rån Sveriges ögonläkarföreningar genom Nationella kataraktregistret.

+100%-


EFTERSTARR

Efterstarr (sekundär katarakt) utvecklas hos ca 20-40% av de som genomgår en gråstarroperation. Mer om hur man åtgärdar det kan du läsa om här.