ÖGONOPERATIONER
GENOM BRUTTOLÖNEAVDRAG

Du kan finansiera din eller dina anställdas synfelsbehandling genom bruttolöneavdrag.

ANSTÄLLD

Som anställd kan du betala hela eller en del av din ögonoperation på din bruttolön. Arbetsgivaren betalar synfelsbehandlingen och drar sedan av kostnaden på din bruttolön under så många månader som ni har kommit överens om. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren.

ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare har du rätt att bekosta privat sjukvård för dina anställda och med det menas vård som inte är offentligt finansierad.
Ögonoperationer är momsbefriade hälso- och sjukvårdstjänster. Bruttolöneavdraget är kostnadsneutralt för företaget och du bestämmer vilka av dina anställda som får ta del av det.

EGEN FÖRETAGARE

Som egen företagare kan du låta bolaget bekosta operationen. Då bokför du operationen som en ej avdragsgill kostnad.

EXEMPEL
Inkomstskatt 33% 53% 58%
Bruttolöneavdrag 50 000 50 000 50 000
Lägre skatt -16 500 -26 500 -29 000
Kostnad för den anställde 33 500 23 500 21 000

+100%-