Kontaktlinser finns för ALLA SYNFEL.

Kontaktlinser finns för ALLA SYNFEL, det gäller bara att ha tålamod & kunskap.

Nytt från branschen:

MiSight 1-day, världens första endagarslins som bromsar utvecklingen av närsynthet
MiSight är en kontaktlins som håller tillbaka utvecklingen av närsyntheten, att man inte ökar i närsynthet lika snabbt och lika mycket. Studier visar att MiSight reducerar närsynthet upp till 50-60%.
Effektiv myopikontroll (att bromsa utvecklingen av närsynthet) har aldrig varit så aktuellt och brådskande som nu.
Att vara myop/närsynt innebär att du ser sämre på avstånd. Dina glasögon eller kontaktlinser har då minusstyrkor.
Att bromsa utvecklingen av myopi kan signifikant sänka risken av myopirelaterade komplikationer, med försämrad syn till följd, senare i livet.

Myopi startar vid allt tidigare ålder
Utvecklingen av myopi går snabbare i dagens samhälle och antalet närsynta ökar.
Vi blir äldre – vilket ger en ökad risk för att utveckla ögonsjukdomar så som gråstarr (katarakt), grönstarr (glaukom) och näthinneavlossning – där myopi spelar en betydande roll.
Studier har visat att om båda föräldrarna är närsynta så är risken att barnet blir närsynt ca 46%. Med en förälder närsynt är risken 31% och om ingen av föräldrarna är närsynta så är risken 22%.
MiSight 1-day är designad för barn som är närsynta -0,25 till -6,0 och kan börja användas vid 8 års ålder ( eller tidigare enligt ögonläkares inrådan)
Linsen är enkel och säker att använda vad gäller hantering, komfort och hygien.
MISight 1-day ska för bästa resultat användas 10 timmar per dag 6 dagar i veckan