Vi bygger framtiden.

För att möta en allt större efterfrågan på ögonhälsa utökar vi vår verksamhet med ytterligare 3 undersökningsrum, ett laserrum, en operationssal samt flera nya kontor. Utbyggnaden av lokalerna sker i direkt anslutning till våra befintliga lokaler i centrala Värnamo.

För att matcha expansionen kommer vi även att anställa såväl nya ögonläkare som administrativ personal. Vi beräknar att vara klara med ombyggnaden i mitten av mars 2016. Resultatet av vår satsning hoppas vi blir ännu kortare väntetider vid ex gråstarr-operationer, där vi redan idag ligger i topp.

Du kan att se väntetiden för kataraktoperation på olika kliniker i hela Sverige under väntetider.se