UNDERSÖKNING OCH DIAGNOSTIK

Med kompetens och avancerad utrustning gör vi mycket noggranna mätningar och undersökningar för att hitta exakt rätt lösning för varje person. På så vis kan vi på ett mycket tidigt stadium upptäcka eventuella förändringar i dina ögon och därmed behandla och förebygga dem i god tid.

Behöver en ögonläkare undersöka dig så kan vi även hjälpa dig med det via landstinget eller privatmottagning.

Glasögon kan du inte köpa hos oss men du får alltid med dig ett glasögonrecept som du kan använda hos valfri glasögonåterförsäljare.

Eftersom olika personer har olika problem har vi ett även olika undersökningar (se tabellen nedan vad som ingår i de olika undersökningarna).
Se även våra olika kontaktlinsundersökningar.


PRISER UNDERSÖKNINGAR

Vad våra olika undersökningar kostar kan du se här.

+100%-


SE VAD VÅRA OLIKA UNDERSÖKNINGAR INNEHÅLLER

Undersökning 40 min 60 min Utökad glaukom Utökad pigmentepitel
Anamnes
Objektiv mätning av ögats synfel
Mätning av ögats främre kupighet
Tryckmätning
Utskrift av recept på styrkor
Mätning av ögats främre kupighet
Ögonbottenfoto för arkivering
Biomikroskopiering
Samsynkontroll
Utvärdering av ögonbottenfoto
Mätning av hornhinnans tjocklek
OCT-mätning
Synfältmätning (vid behov)
Vågfrontanalys (vid behov)
Pigmentepitelsmätning
PRIS (SEK) 600 800 1200 1200

VILL DU VETA VAD ALLT BETYDER I TABELLEN OVAN?

Vi går igenom anledningen till ditt besök, ögonhistorik, allmänt och ögonrelaterat hälsotillstånd, ärftliga sjukdomar, mediciner m.m.
Vi gör en grundlig genomgång av dina synfel, på alla avstånd.
Med ditt recept på dina styrkor får du valmöjligheten att köpa glasögon var du vill.
Objektiv mätning av ögats synfel utifrån ögats längd och brytkraft.

För att upptäcka sjukliga förändringar av hornhinnan (främre delen av ögat) samt för att veta kupigheten vid tillpassning av kontaktlinser.

Detta ska tas hänsyn till vid tryckmätning. Man kan även upptäcka ödem, svullnad på hornhinnan m.m.

Genom ett mikroskop undersöks ögats främre och bakre delar. Vid behov infärgar man även ögat med en speciell Flourescein-färg för att kunna upptäcka små sår eller ärr på hornhinnan.

Ögontrycket mäts och räknas om med hänsyn till hornhinnans tjocklek, vilket ger ett mer rättvisande resultat. Detta för att upptäcka tex glaucom (grön starr) i ett tidigt skede samt uppmärksamma förändringar i sjukdomen. Patienter med glaucom bör mäta trycket regelbundet. Undersökningen kan bokas separat.

Vi tittar bland annat på synnervsutträdet och maculan (gula fläcken). Här kan man upptäcka förändringar på grund av bla högt ögontryck, högt blodtryck, diabetes m.m. Det är väldigt bra att kunna gå tillbaka och jämföra med tidigare foton för att kunna se hur snabbt en ev förändring uppkommit.

Man gör en skiktning av näthinnan för att i ett tidigt skede upptäcka ev. förändringar i macula (gula fläcken). Man får en fin karta av ögats främre och bakre delar såsom hornhinnan, näthinnan, regnbågshinnan, glaskroppen och synnervsutträdet.

Man mäter synfältet för att upptäcka synfältsbortfall. Detta görs även vid körkortstillstånd eller vid misstanke av synfältsbortfall. Personer med diabetes eller glaucom (grön starr) bör göra synfältsmätning regelbundet. Undersökningen kan bokas separat.

Vi mäter ögats optiska kvalitet för att få en detaljerad bild av de högre ordningens aberrationer (avbildningsfel) som finns i ögat. Man använder vågfrontsteknik för att få en topografbild på hornhinnan inför RLE- och katarakt-operationer, samt vid tillpassning av vissa kontaktlinser ( ex. nattlinser och speciallinser)

Här undersöks ögats förmåga att röra sig och samarbeta, ögonens samarbete är viktigt för ett komfortabelt seende.

TOPPMODERN TEKNIK GER OPTIMALA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi arbetar med den allra senaste tekniken på marknaden för att du ska få en noggrann och optimerad undersökning av dina ögon. På så vis kan vi på ett mycket tidigt stadium upptäcka eventuella förändringar i dina ögon och därmed behandla och förebygga dem i god tid.