LASERBEHANDLINGAR

YAG-LASER VID EFTERSTARR

Efterstarr (sekundär katarakt) utvecklas i ca 20% av de fall som genomgår en gråstarroperation. I dessa fall åtgärdas det lätt med hjälp av laser. Efterstarr kan uppkomma några månader efter ingreppet. Symtomen är som vid grå starr: synnedsättning, bländningsbesvär, sämre avståndsbedömning m.m.

SLT-LASER VID HÖGT ÖGONTRYCK (GLAUKOM)

(Selective Laser Trabeculoplasty) Om man har glaucom (grön starr) eller lider av högt ögontryck kan detta åtgärdas med hjälp av laser. Då kan man slippa trycksänkande droppar och tabletter som kan ge biverkningar.

Cirka 40-60% av de som har grön starr kan med hjälp av SLT-laser lindra sina besvär.

+100%-


LÄS MER OM YAG-LASER OCH SLT-LASER:

Behandling med YAG-laser

YAG-laser är en behandling som används vid efterstarr.
När man har genomgått en gråstarroperation kan linskapseln bli grumlig och synen försämras då successivt. Detta kan uppkomma efter månader eller år men behandlas enkelt med laser.

Innan behandlingen ges pupillvidgande droppar, pga dessa kan man uppleva ljuskänslighet det närmaste dygnet. Behandlingen tar ca 10 minuter och är smärtfri.

Efter behandlingen
De närmaste dagarna kan man uppleva viss irritation, skavkänsla eller lätt rodnad.
Dimsyn är vanligt de närmste dygnen men synen blir bättre inom några dagar.
Information inför SLT-behandling för glaucom
För att delar av främre ögat ska få näring och syretillförsel produceras kammarvatten. Naturligtvis måste lika mycket vatten som produceras i ögat också cirkulera ut ur ögat, detta sker via avrinningskanaler. Om kanalerna blir igentäppta kan det överflödiga kammarvattnet inte rinna ut och när det blir för mycket kammarvatten stiger trycket i ögonen.

SLT (Selektiv Laser Trabekuloplastik) är en säker, skonsam och snabb laserbehandling för de flesta patienter med glaucom (grön starr) och förhöjt ögontryck.

Du får bedövande ögondroppar som ger effekt efter några minuter och du är då redo för behandlingen. Behandlingen tar endast två till fem minuter, beroende på hur mycket som behöver åtgärdas. Det gör inte ont men man kan känna sig lite bländad en stund efteråt.

Det avancerade lasersystemet gör små hål som vidgar avrinningskanalerna. På så sätt sänks trycket i ögat med hjälp av kroppens egna läkningssystem, vilket är skonsamt för ögat.
Det finns inga kända biverkningar av SLT, däremot kan man i vissa fall behöva kompletterande eller upprepade behandlingar.

SLT-laser istället för ögondroppar
Tryckssänkande droppar är en annan behandlingsmetod för att sänka ögontrycket. SLT är ett alternativ för att slippa eller minska behovet av droppar, dess biverkningar och kostnaden för dem.
Det finns dock andra anledningar som kan leda till högt ögontryck och i vissa av dessa fall hjälper inte laser och måste därför behandlas med droppar.
Din ögonläkare informerar dig vilket alternativ som är bäst för dig.
Efter behandlingen
Efter behandlingen kan man uppleva lättare besvär av irritation, rodnad, dimmsyn, ömhet, skavkänsla och varbildning. Detta kan vara upp till en vecka.
Återbesök och framtiden
SLT-behandlingen kräver ett antal återbesök som utvärderas av ögonläkare. Man botar inte grå starr (glaucom) genom SLT-laserbehandling utan behandlar den för att hålla trycket på en hälsosam nivå. Därför är det viktigt att du fortfarande går på regelbundna kontroller enligt ögonläkarens rekommendationer.